Term Dates 2015 – 2016

 

Autumn Term Dates:

 

Term 1                       3 September to 23 October 2015

 

Term 2                       2 November to 18 December 2015

 

Spring Term Dates:

 

Term  3                        6 January to 12 February 2016

 

Term 4                        22 February to 24 March 2016

 

Summer Term Dates:

 

Term 5                        11 April to 27 May 2016

 

Term 6                          6 June to 22 July 2016

 

Inset Days:

 

3 & 4 September 2015

23 October 2015

4 January 2016